The Masters® Story

Wanneer en waarom?

In 2009 zijn The Masters® begonnen met het helpen van de mensen die aan ‘de zijlijn’ staan in onze samenleving. Zij die zelf de brug niet kunnen slaan naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van hun eigen talenten, om volwaardig mee te doen in de maatschappij die wij en vorige generaties hebben gecreëerd. Als je “afwijkt”, word je te vaak voor gek versleten. Als je “anders” bent is de kans dat je een stempel “kansloos” krijgt groot. Bent u normaal? Het is deze groep “anders” ontwikkelden die door The Masters® organisatie, werden en worden geholpen om zich bewust te worden van eigen kunnen, hun droom te leven, het sterk verouderde zorgstelsel niet “blind” te volgen en nooit op te geven het beste uit jezelf te halen.

Hoe en de weg

Zonder subsidie werd een beweging op gang gezet, die na experimenteren, pionieren, ontwikkelen, vernieuwende antwoorden bleek te kunnen geven op zeer actuele vraagstukken op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. Er is vanaf 2015 een professionaliseringsslag uitgevoerd waarbij alle opgedane ervaringen, lessen en kennis wordt vastgelegd. Het samenwerken met de overheid, het bedrijfsleven en de kennis-, zorg-, en maatschappelijke. Instellingen is een uitgangspunt.

De resultaten & The Masters® 2018

In de afgelopen vijf jaar heeft The Masters® beweging zich steeds verder ontwikkeld tot “Game-changer”. Nu worden de verschillende initiatieven van The Masters® als voorbeeld gezien voor verandering en vernieuwing in een steeds veranderende wereld. The Masters® inspireren en helpen individuen, organisaties en instellingen die mee willen veranderen. Ook de overheid wordt geholpen bij de transitie van hun eigen rol en politiek overschrijdend mee te bewegen. Van een overheid die faciliteert en toekijkt, naar een overheid die denkt en handelt als een ondernemer. The Masters® zijn uitgegroeid tot een community builder & facilitator.

Back →