Masters® Home & Wijkhuis

Het Masters® Home

Is een vernieuwende woonvoorziening voor “anders” ontwikkelde jongeren en studenten. Wonen bij het werk, eigen regie, zelfstandigheid, vrijheid en participatie staan bij deze woonvorm centraal.
Het sociaal innovatieve woonconcept “Masters® Home” lijkt geenszins op de bestaande “begeleid wonen” voorzieningen voor “anders” ontwikkelden. Het winstoogmerk ontbreekt. Daarbij ligt het midden in een bruisende stadswijk en niet geïsoleerd van de “normale” samenleving.
In het Masters® Home wonen, betekent keuzevrijheid in doen en laten. Of het nu gaat om de intensiteit van zorg, hulp of besteding van vrije tijd, Het credo blijft: “vraag wat je nodig hebt”.
De bewoners van het Masters® Home staan niet stil. Integendeel, ze zijn op weg naar zelfredzaamheid en leren, op eigen wijze, deel te nemen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.
In de “Masters® Home’s” wordt de community gedachte letterlijk tot uiting gebracht. Het Masters® Home is een deels beschermde woonvorm (zorg indien nodig) waar studenten en “anders” ontwikkelden de "kunst van het nieuwe samenleven” tastbaar maken. Wonen en zorg zijn gescheiden. De bewoner koopt in eigen regie zijn zorg in bij de zorgverlener die het beste bij hem of haar past. De exploitatie vraagt 50% minder investering dan de huidige beschermde woonvormen daarmee is de koppeling van de sociale en economische agenda een feit.
 

Het Masters® Wijkhuis

Het wijkhuis, onder hetzelfde dak, vervult de functie van algemeen toegankelijke voorziening, in een ambiance van deze tijd, warm en toch modern. Bij de totstandkoming van het Masters® Wijkhuis,

is het aanbod van mogelijkheden en diensten afgestemd op de behoeften van het stadsdeel. Er wordt verbinding gezocht en gemaakt met bewoners, buurtinitiatieven en ook ondernemers en instellingen die actief zijn in de wijk. In het vrij toegankelijke deel van het huis is iedereen van harte welkom om te eten, vergaderen, presentaties te verzorgen, te overleggen of op het terras en in het restaurant te genieten van een hapje of een drankje. Een bruisende ontmoetingsplek.In het wijkhuis werken bewoners van het Masters® Home.Ook werken er mensen “met behoud van uitkering”, die door ervaring op te doen en te leren, hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt en een betaalde baan.

“Passend wonen, community building en betekenisvol ondernemen in de wijk onder één dak”

Bent u of kent u iemand die interesse heeft in het wonen in de nieuwe woonvorm “Masters® Home” of heeft u interesse om te werken in het Wijkhuis? Neem contact op!

Back →

Contact

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form