The Masters® Filosofie

Overzicht

Het fundamentele gedachtegoed dat richting geeft aan The Masters®, de beweging, kent de overtuiging dat:

 • Iedereen gelijkwaardig is, normaal zijn bestaat niet, we zijn allemaal anders;
 • Mensen willen betrokken worden bij beslissingen die hen of hun leven beïnvloeden;
 • Iedereen de kans moet krijgen om naar eigen kunnen en wijze een bijdrage te leveren aan de samenleving en hier trots op te zijn en blij van- en beloond voor te worden;
 • Mensen loyaal zijn en trots als zij gewaardeerd worden voor de moeite die zij doen en hulp krijgen om hun grenzen te verleggen;
 • Fundamentele veranderingen nodig zijn op vele gebieden van onze samenleving waaronder sociaal, cultureel, economisch, overheid en onderwijs. Iedereen kan hieraan bijdragen en zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid nemen.

The Masters®  is gecommitteerd om een mate van geborgenheid te creëren in een omgeving van wederzijds vertrouwen, respect en waardigheid. The Masters verkeren in de volle overtuiging dat verandering een kritieke noodzakelijkheid is om het welzijn van ons allen en van de komende generaties te waarborgen.

Waarden

The Masters®  en iedereen daaraan verbonden: coaches, medewerkers, partners, leveranciers, worden geacht om onderstaande waarden door hun gedrag te ondersteunen:

 • Vertrouwen en respect voor het individu
 • Een open en eerlijke WIJ community en teamwork
 • Voortdurende verbetering en vernieuwing
 • De wil om anderen te helpen waar nodig om volwaardig te kunnen bijdragen aan de samenleving

Visie

 • The Masters®, haar gedachtegoed en alles wat ontwikkeld is, breed beschikbaar maken en daarmee bijdragen aan een betere samenleving;
 • Het waarmaken van The Masters ® “belofte”
 • Het leven van The Masters®  waarden en filosofie
Back →