The Masters® Academy & Social Firm

Bent U normaal?

Nee. U bent anders, net als wij. Niemand is hetzelfde maar iedereen krijgt gelijke kansen om mee te doen. Samen werken we aan de “kunst van het nieuwe samenleven”. The Masters®  helpt en ondersteunt een divers palet aan doelgroepen die om hulp vragen.

  1. “Anders” ontwikkeld, fysiek, psychisch, 18+
  2. “Anders” ontwikkeld, sociaal, “post-jeugdzorg”, jongeren met gedrag problematieken 18+
  3. Werklozen of mensen die in de bijstand verkeren en graag aan het werk willen of willen participeren. Of zij die willen groeien naar zelfstandig ondernemerschap en sociaal ondernemer willen worden.
  4. Alle wijkbewoners die op enige wijze niet zelfredzaam zijn en een vorm van hulp of ondersteuning of zorg nodig hebben,
  5. Instellingen, bedrijven, organisaties, burgers en de
    overheid.

The Masters® Academy: “Werkend leren en ervaren en kansrijk ontwikkelen”

The Masters® Academy bestaat uit een team van, deels vrijwillige, professionals die de leerlijn voor iedere Master in praktische en theoretische zin vastlegt en volgt. Coaching (houding, gedrag, vaardigheden, ervaring) vindt plaats op basis van hun te ontwikkelen talenten en competenties. On the job coaching en “leren door te doen en te ervaren” staat hierbij centraal.

Het onderscheidende van The Masters® Academy is de manier waarop mensen worden begeleid.

Met liefde en zorg, uitdagend en respectvol. De directe plaatsing in een werkomgeving is naast de maatwerk coaching en begeleiding een ideale combinatie gebleken. Als je zelf wilt dan is alles mogelijk!

Back →

The Academy, kan niet bestaan zonder de Social Firm

The Social Firm bestaat uit mensen die in directe verbinding staan met alle belanghebbenden en partners zoals instellingen, eigenaren van onroerend goed met een maatschappelijke bestemming, ondernemers, bewoners,
Gemeente en Provincie. Zij beheren het netwerk rond The Masters®  en orkestreren en regisseren belangrijke
processen rond fondsenwerving, bouw en verbouw van Masters Home’s en het opzetten van Masters®  Services &
Care locaties. Daarbij zijn zij het aanspreek punt van alle partners en vrienden van The Masters® en bewaken de waarden en normen tot in de kleinste details. Zij zijn de spin op het web bij hulp en service verlening in de fysieke Masters®  Services & Care punten in de diverse wijken.

Zij zijn de grote “verbinder” van partijen en aanjager van
verandering en vernieuwing. The Masters® Academy &
Social Firm zijn “gehuwd”, waar het gaat om te komen van ideeën naar praktische uitvoering van effectievere, efficiëntere en vooral plezierige en liefdevolle
hulp en zorgverlening. Beiden stimuleren ook de overheid en overheidsinstellingen, hun comfortzone en oude patronen en werkwijzen te verlaten en samen in het “diepe” te springen.

Door het ondernemende en eigentijdse karakter van de initiatieven van The Masters® en haar bijzondere gedachtengoed, worden de The Masters®  Academy & Social Firm veel gevraagd om hun in de praktijk toegepaste ideeën en concepten te presenteren aan organisaties, instellingen en overheid.

Back →